หน้าแรก   โปรแกรมทัวร์   แกลอรี่   แผนที่น้ำว้า   ข้อมูลการเดินทาง   ติดต่อเรา
 
 
โปรแกรมทัวร์
 
โปรแกรม1   โปรแกรม2   โปรแกรม3   โปรแกรม4   Packet เที่ยวน่านสุดคุ้ม
 
 
โปรแกรม 2
 
ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง (2 วัน 1 คืน)
 
ช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน
 
ด้วยระยะทาง 80 กิโลเมตร กับระยะเวลา สองวันหนึ่งคืน จะนำท่านผจญภัยกลางสายน้ำกับแก่งระดับ 1 ถึง 5 กว่าร้อยแก่ง ท่ามกลางธรรมชาติ ของป่าไม้เบญจพรรณ อันอุดมสมบรูณ์ ของ “ลำน้ำว้าตอนกลาง”
 
    วันแรก   ของการผจญภัย
  06.00 น. เจ้าหน้าที่รอรับที่ออฟฟิตน่านแอดเวนเจอร์ทัวร์ หรือ บขส. หรือโรงแรมที่พัก จ.น่าน จัดสัมภาระในการล่องแก่งใส่ถุงกันน้ำ ขอสงวนสิทธิ์ท่านละไม่เกิน 2 กิโลกรัม เพื่อนำลงเรือ
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และออกเดินทางสู่บ้านสบมางจุดเริ่มต้นการผจญภัย ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยรถตู้
  09.00 น. ฟังบรรยายและการสาธิตจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ กฎความปลอดภัย กติกา มารยาท คำสั่งต่างๆ และข้อตกลงร่วมในการล่องแก่ง เริ่มต้นการล่องแก่งน้ำว้าตอนกลางที่หมู่บ้านสบมาง ในช่วงแรกของการล่องแก่งกระแสน้ำยังไม่รุนแรงนัก ถือเป็นช่วงของการฝึกฝนความพร้อมเพรียงและคำสั่งต่างๆ จนกระทั่ง 30 นาที ผ่านไป สายน้ำว้า จะเริ่มทักทายท่านด้วยแก่งระดับต่างๆสลับกันไป เช่น แก่งโก้ แก่งผาหลวง แก่งไฮจ้ำ ฯลฯ
  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงในแบบปิกนิกริมน้ำว้า
  ช่วงบ่าย นักผจญแก่งทุกท่านจะได้พบกับแก่งต่างระดับมากกว่า ช่วงที่ผ่านมา อาทิ แก่งส้าน แก่งเสือเต้น แก่งห้วยเดื่อและแก่งผีป่า ซึ่งได้ถูกเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณา เครื่องดื่ม เป๊ปซี่ และสิ้นสุดการล่องแก่งของวันนี้ที่แคมป์พัก ของน่านแอดเวนเจอร์ทัวร์
  17.00 น. นำสัมภาระขึ้นฝั่ง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมพร้อมรับประทานอาหารเย็นแสนอร่อย
    ** สิ่งของ ที่นำติดตัวและหยิบใช้ระหว่างการล่องแก่ง เช่น กล้องถ่ายรูป ขนม หรืออื่นๆ ควรใส่ไปในถุงกันน้ำ ใบเล็กๆ(ทีมงานไม่ได้จัดไว้ให้) เต้นท์พักมีแบบ 2 ท่านและ 3 ท่าน ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบใช้ร่วมกัน แยกชาย-หญิง
 
    วันที่สอง
  07.00 น. ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ริมน้ำว้า ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า
  08.30 น. ออกเดินทางต่อในช่วงสุดท้ายของสายน้ำว้า แต่เต็มไปด้วยความโหดและยากยังคงมีแก่งน้อยใหญ่ต่างๆรอคอยการฝ่าฟันจากนักผจญแก่ง เริ่มจากแก่งครก,แก่งผาขี้นก(เสือตะปบ) แก่งผารถเมล์ แก่งเสือเต้นแม่จริม แก่งโดด แก่งใหม่ แก่งสร้อย และท้ายสุดกับแก่งวังลุน ก่อนสิ้นสุดการผจญแก่ง
  เที่ยง เก็บอุปกรณ์และสัมภาระ ขึ้นรถกระบะข้ามเขาออกมาที่ อ.แม่จริม รับประทานอาหารกลางวัน
  บ่าย อาบน้ำเปลียนเสื้อผ้า รถตู้รอรับเดินทางกลับเข้าตัวเมืองน่าน
    ** เวลากลับเข้าถึงในตัวเมืองน่าน 16.00 น. โดยประมาณ
 
 
   อัตราค่าบริการ
3,300 บาท/ท่าน (จุดนัดพบ จ.น่าน)
 
 
  อัตรานี้รวม
 
• อาหาร 5 มื้อ
• ประกันอุบัติเหตุ
• เรือยางพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน, ถุงกันน้ำ
• เต้นท์ ถุงนอน
• รถรับ-ส่งตามโปรแกรม
• Staff อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 
  อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าเดินทางไป/กลับ กรุงเทพฯ-น่าน
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
  หมายเหตุ
• จัดทริปส่วนตัวกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
• โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
   
แสดงความคิดเห็น
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมทัวร์ | แกลอรี่ | แผนที่น้ำว้า | ข้อมูลการเดินทาง | ติดต่อเรา
©2012 Copyright by nanadventuretour.com