หน้าแรก   โปรแกรมทัวร์   แกลอรี่   แผนที่น้ำว้า   ข้อมูลการเดินทาง   ติดต่อเรา
 
 
ข้อมูลการเดินทาง
 
การเดินทางโดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 มาจนถึงจังหวัด
พิษณุโลกและ ใช้ทางหลวง หมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่)
จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)ไปลงที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางมาที่จังหวัดน่าน
ระยะทาง142 กม.
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา
และรถโดยสารปรับอากาศ ไปจังหวัดน่านทุกวัน

ติดต่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด และมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดน่าน
- บริษัทนครชัยแอร์ Call Center 1624
- บริษัทสมบัติทัวร์ Call Center 1215
- บริษัทขนส่งจำกัด (บขส) Call Center 1490
การเดินทางโดยเครื่องบิน
สายการบินนกแอร์ (Nok Air) - บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่าน
สายการบินแอร์เอเซีย (Air Asia) - บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่าน
สายการบินกานต์แอร์ (Kan Air) - บริการเที่ยวบิน เชียงใหม่-น่าน
แสดงความคิดเห็น
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมทัวร์ | แกลอรี่ | แผนที่น้ำว้า | ข้อมูลการเดินทาง | ติดต่อเรา
©2012 Copyright by nanadventuretour.com