hone   excursion   gallery   namwa map   travel info   contact us
 
 
EXCURSION
 
excursion1   excursion2   excursion3   excursion4   Special Packet
 
 
packet 1
 
เที่ยวน่านสุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน
 
ล่องแก่งน้ำว้า (ตอนกลาง) +บ่อเกลือ+เที่ยวเมืองน่าน+ท่าวังผาี
 
" ผจญภัยกลางสายน้ำ
สัมผัสวิถีและวัฒนธรรมของชาวน่าน
ชื่นชมความงามของธรรมชาติ "
 
    วันแรก  กิจกรรมล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง
  06.00 น. รับแขกทุกท่านที่ท่ารถ บขส.
  06.30 น. Check in ที่พัก Purana guesthouse ทำธุระส่วนตัว
  07.00 น. ทานอาหารเช้าที่เราจัดเตรียมไว้ให้
  07.45 น. เดินทางสู่บ้านสบมาง อ.บ่อเกลือ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ชื่นชมทัศนียภาพภูเขาสูงตลอดเส้นทาง
  09.45 น. นำท่านแวะชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตื่นตากับไร่ชาบนภูเขา บ่อเกลือสินเทาบนภูเขา ชมการจำลองวิถีชีวิตของชาวมาบรี(ผีตองเหลือง) พระตำหนักทรงงานของพระเทพ
  10.45 น. เดินทางถึงบ้านสบมาง จุดเริมต้นของการล่องแก่ง ทีมงานรอต้อนรับพร้อมซักซ้อมและแนะนำวิธีการล่องแก่งอย่างปลอดภัย
  11.00 น. นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องแก่งน้ำว้า ด้วยระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านแก่งน้อยใหญ่ต่างๆ เช่นแก่งโก้ แก่งผาหลวง ฯลฯ
  12.30 น. แวะทานข้าวเที่ยงบนหาดทรายริมน้ำว้า
  13.30 น. แวะชมน้ำตกบัวขาว น้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงกว่า 30 เมตร แวะเล่นน้ำ ถ่ายรูป
  16.00 น. ขึ้นฝั่งที่บ้านห้วยลอย เดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน
  18.45 น. ทานอาหารเย็นที่ร้านรันเวย์
  20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
 
    วันที่สอง
  08.00 น. มื้อเช้าเบาๆ ประเภท ข้าวต้ม โจ๊ก ก๋วยเตี๋ยว (ร้านก๋วยเตี๋ยวผินผิน)
  08.30 น. นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ
  09.30 น. เดินเที่ยวสี่แยกข่วงเมืองน่าน
- วัดภูมินทร์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน (ชมงาช้างดำ หาคำตอบทำไมงาช้างเมืองน่านถึงดำ)
- วัดหัวข่วง
- วัดช้างค้ำวรวิหาร
  11.30 น. มื้อกลางวันกับอาหารบ้านๆ สไตล์คนน่านที่ร้านข้าวแกงวันดา
  12.30 น. เดินซื้อของฝากของที่ระลึก ศูนย์โอทอปน่าน (หน้าห้างดีเบส)
  13.30 น. วัดมิ่งเมือง (เสาพระหลักเมืองน่าน)
  15.30 น. หอศิลป์ริมน่าน
  16.30 น. วิหารไทลื้อ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา
  18.00 น. ส่งเพื่อนร่วมทริปขึ้นรถทัวร์ เดินทางกลับ
 
   ราคาทัวร์   1,900 บาท/ต่อท่าน
                       (5 ท่าน/กรุ๊ป)
 
 
  อัตรานี้รวม
• ค่าอาหาร 5 มื้อ (อาหารและเครื่องดื่ม)
• ล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์ เรือยาง/ชูชีพ
• ค่าที่พัก 1 คืน (แอร์, ทีวี, เครื่องทำน้ำอุ่น)
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุุ
 
  อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าู้เดินทางไป/กลับ กรุงเทพฯ-น่าน,
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
• ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ
   
 
 
Packet 2
 
เที่ยวน่านสุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน
 
ล่องแก่งน้ำว้า (ตอนล่าง) +แม่จริม+เที่ยวเมืองน่าน+ท่าวังผาีี
 
 
 
 
    วันแรก  กิจกรรมล่องแก่งน้ำว้าตอนล่าง
  06.00 น. รับแขกทุกท่านที่ท่ารถ บขส.
  06.30 น. Check in ที่พัก Purana guesthouse ทำธุระส่วนตัว
  07.00 น. ทานอาหารเช้าที่เราจัดเตรียมไว้ให้
  08.00 น. นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ
  09.45 น. เดินทางสู่ อช.แม่จริม (ล่องแก่ง)
  11.45 น. เดินทางถึง อช.แม่จริม จุดเริมต้นของการล่องแก่ง ทีมงานรอต้อนรับพร้อมซักซ้อมและแนะนำวิธีการล่องแก่งอย่างปลอดภัย
  12.00 น. แวะทานข้าวเที่ยงที่ อช.แม่จริม (ข้าวกล่อง)
  13.00 น. นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องแก่งน้ำว้าตอนล่าง (ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 2 ชั่วโมง)
  15.30 น. เดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน
  18.45 น. ทานอาหารเย็นที่ร้านรันเวย์
  20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
 
    วันที่สอง
  07.00 น. เดินเที่ยวตลาดเช้า
  08.00 น. มื้อเช้าเบาๆ ประเภท ข้าวต้ม โจ๊ก ก๋วยเตี๋ยว (ร้านก๋วยเตี๋ยวผินผิน)
  09.00 น. เดินเที่ยวสี่แยกข่วงเมืองน่าน
- วัดภูมินทร์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน (ชมงาช้างดำ หาคำตอบทำไมงาช้างเมืองน่านถึงดำ)
- วัดหัวข่วง
- วัดช้างค้ำวรวิหาร
  11.30 น. มื้อกลางวันกับอาหารบ้านๆ สไตล์คนน่านที่ร้านข้าวแกงวันดา
  12.30 น. เดินซื้อของฝากของที่ระลึก ศูนย์โอทอปน่าน (หน้าห้างดีเบส)
  13.30 น. วัดมิ่งเมือง (เสาพระหลักเมืองน่าน)
  15.30 น. หอศิลป์ริมน่าน
  16.30 น. วิหารไทลื้อ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา
  18.00 น. ส่งเพื่อนร่วมทริปขึ้นรถทัวร์ เดินทางกลับ
 
   ราคาทัวร์   1,600 บาท/ต่อท่าน
                       (5 ท่าน/กรุ๊ป)
 
 
  อัตรานี้รวม
• ค่าอาหาร 5 มื้อ (อาหารและเครื่องดื่ม)
• ล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์ เรือยาง/ชูชีพ
• ค่าที่พัก 1 คืน (แอร์, ทีวี, เครื่องทำน้ำอุ่น)
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุุ
 
  อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าู้เดินทางไป/กลับ กรุงเทพฯ-น่าน,
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
• ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ
   
Leave a comment
 
 
Home | Excursion | Gallery | Namwa Map | Travel Info | Contacts
©2012 Copyright by nanadventuretour.com